Gmina Krzemieniewo zakupiła 20 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu gminy Krzemieniewo, które dnia 11 maja 2020 r. zostały przekazane dyrektorom szkół. Dyrektorzy przekazali w formie użyczenia zakupiony sprzęt uczniom.

Sprzęt zakupiony został w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr 1866/2020

Wartość dofinansowania: 59 935,00 zł