Gmina Krzemieniewo zakupiła 28 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu gminy Krzemieniewo, które dnia 7 października 2020 r. zostały przekazane dyrektorom szkół. Dyrektorzy przekazali w formie użyczenia zakupiony sprzęt uczniom.

Sprzęt zakupiony został w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa o powierzenie grantu nr 6972152640

Wartość dofinansowania: 73.865,20 zł